Panasonic felkoder

Panasonic felkoder / felsökning värmepump

Luftvärmepump problem

Har du någon gång stött på en Panasonic felkod? Om inte så kommer det förmodligen att ske i framtiden. Att stöta på en felkod när man har en värmepump är vanligt, och i princip oundvikligt.

Med hjälp av värmepumpens fjärrkontroll kan du enkelt göra en snabb felsökning. Genom knappen ”check” som man håller in i cirka fem sekunder samtidigt som man riktar den mot innedelen av värmepumpen, kommer du få reda på eventuella felkoder.

Genom knapparna på fjärrkontrollen bläddrar man sedan mellan felkoderna, som kommer pipa olika antal gånger för att tala om ifall det är ett fel som behöver åtgärdas eller inte. Om värmepumpens innedel piper fyra gånger, behöver du åtgärda problemet.

Felkoderna på en värmepump är många, och det kan vara svårt att ha koll på alla. Med hjälp av någon inom branschen, vet du att du får rätt hjälp och att felkoden åtgärdas ordentligt. Genom att ta hjälp av en auktoriserad tekniker kan du alltid känna dig trygg i att garantin gäller, om någonting mot förmodan skulle gå snett.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning och guidning i ditt letande av felkoder. Har du några frågor eller funderingar kring någon av våra tjänster, tveka inte på att höra av dig, så ser vi till att svara dig så snart vi kan!

Panasonic felkoder

Lista över vanliga Panasonic felkoder och vad de innebär

Felkod – Felorsak – Felsökning

Panasonic felkod H00 – Ingen felorsak

Panasonic felkod H11 – Kommunikationsfel mellan innedel och utedel – Kabelfel mellan inne-utedel / Kretskort inne-utedel

Panasonic felkod H14 – Luftsensor i innedel – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H15 – Kompressorns temperatursensor – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H16 – Avkänningen av strömförbrukning i utedelen öppen – Fel i kretskort utedel / Fel i transistormodulen

Panasonic felkod H19 – Fel på innedelens fläktmotor eller Låst rotor – Fel i kretskort innedel / Fel på fläktmotor

Panasonic felkod H23 – Fel på rörsensor i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H24 – Fel på rörsensor 2 i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H27 – Fel på luftsensorn i utedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H28 – Fel på rörsensorn i utedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H30 – Fel på tryckrörssensorn i utedelen – Tryckrörssensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H33 – Felaktig elanslutning mellan inne och utedel – Felaktigheter i matning till innedel / utedel

Panasonic felkod H38 – Felaktig kombination inne/utedel

Panasonic felkod H97 – Fel på utedelens fläktmotor eller Låst rotor – Fel i kretskort utedel / Fel på fläktmotor

Panasonic felkod H98 – Högtrycksskydd i inne-delen – Igensatta luftfilter / Luftcirkulationen felaktig

Panasonic felkod H99 – Innedelens frysskydd – Igensatta luftfilter / För lite köldmedel

Panasonic felkod F11 – 4-vägs ventilen ändrar inte läge – Fel på 4-vägsventilen / Fel på spolen

Panasonic felkod F90 – PFC kontroll felaktig – Fel på spänningen i PFC

Panasonic felkod F91 – Köldmediakretsen fungerar felaktigt – Tomt på köldmedel / 3-vägsventilen stängd

Panasonic felkod F93 – Kompressorn roterar åt fel håll – Kompressorn felaktig

Panasonic felkod F95 – Högtrycksskydd i ute-delen – Fel i köldmediakretsen i utedelen

Panasonic felkod F96 – Överhettning av IPM (stömtransistor) – För mycket köldmedel / Dålig värmeavgivning / Strömtransistorn felaktig

Panasonic felkod F97 – Kompressorn överhettad – Brist på köldmedel / Kompressor trasig

Panasonic felkod F98 – För hög strömförbrukning – För mycket köldmedel / Dålig värmeavgivning

Panasonic felkod F99 – För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK) – Fel på utedelens kretskort / Fel på strömtransistorn / Fel på kompressorn