Vi utför service av kyl och frys

Hisingens Kylservice AB säljer och installerar en mängd olika kyl & fryssystem beroende förutsättningar och behov inom diverse branscher så som restaurang, butik, industri samt lokala gårdsslakterier eller mejerier. Vi arbetar i Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Grästorps kommuner. Våra tekniker har personcertifikat för F-gaser och företaget är självklart certifierat för klass 1 vilket innebär att vi har rätt att utföra ingrep i kylsystem oavsett mängd köldmedium i systemet.

F-gasförordningen

På kyl- och frysanläggningar som innehåller <3 kg köldmedel skall en periodisk kontroll enligt F-gasförordningen utföras inom en tolvmånadersperiod.

Från och med den 1 Januari 2015 gäller nya regler och i nya F-gasförordningen beräknas intervall med hänsyn till köldmediemängd och köldmedietyp istället.

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler enligt F-gasförordningen då beräknas kylsystem och dess köldmedium/mängd och om man överstiger fem ton/co2 skall en periodisk läcksökning utföras med en intervall om minst 12 månader.

Tätare serviceintervall

Tätare intervall kan förekomma om man har en co2 eqvalent som överstiger nivån 50 ton eller 500 ton. Tätare intervall kan även förekomma beroende på om man har haft problem med återkommande läckage.

Exempelvis innehåller en kylmaskin köldmedel R404A och har en mängd på två kg. R404A har ett Gwp på 3922.

3922 x 2 = 7844 co2 eqvalent

I och att värdet överstiger 5000 / fem ton skall en läcksökning utföras enligt föreskriven intervall.

Läs mer om F-gas

Öppna F-gas folder (pdf) »
Öppna köldmedietabell (pdf) »
Allt om F-gas »

Om ni undrar över något är det bara att höra av sig så kan vi säkert hjälpa er med eventuella frågor & funderingar.